Medlemskap

Fridhems kursgård är till för alla och det är en plats för kreativitet, samvaro och gemenskap. Vill du engagera dig så bjuder vi in dig.

Grundmedlemskap – 300kr/år, Familj 400 kr/år

Detta är till för alla er som regelbundet besöker Fridhem eller vill stödja Fridhems verksamhet. Som medlem har du tillgång till följande, billigare eller utan extra kostnad, då de inte krockar med, eller stör betalande kurser, evenemang och gäster.

  • Fridhems lokaler för egna och gemensamma aktiviteter. Den fria tillgången till lokalerna gäller inte för aktiviteter eller kurs som genererar inkomst eller rum som kräver hyra. Vi litar på att du städar efter dig, släcker lampor och stearinljus och tar hänsyn till gäster.

  • Gästdator

  • Djupare insyn och deltagande verksamheten

  • Tillgång att gå med i grupper som verkstad, ekoskafferi, konst etc

  • Healing/massagerum rum

  • Meditationsrum

Ekoskafferievän om du vill ta aktivt del – 150kr/år/person

(Kräver ej grundmedlemskap)

Ger dig möjlighet att handla i Ekoskafferiet till lågpris på villkoret att du samtidigt deltar i en arbetsgrupp. Du har även möjlighet att påverka vad som köps in till Ekoskafferiet. Ekoskafferiet är öppet för allmänheten med självbetjäning.

Verkstad - Grundmedlemsskap +300kr/år

Ger dig möjlighet att använda de allmänna verktygen och ytorna i första rummet av verkstaden. Som boende i våra fastigheter har du även tillgång till andra rummet för privat förvaring. Du har skyldighet att städa efter dig och informera dig om vad som gäller vid lån, hyrning eller köp av inventarier

Vandrarhemsvän – Grundmedlemsskap + 600kr/hushåll

Ger dig möjlighet att i mån av plats låta dina gäster som hälsar på i Stjärnsund övernatta på Fridhem till det reducerade priset 100 kr/pers/natt för flerbädds och dubbelrum och 200kr/natt för enkelrum. Detta gäller endast tillfälliga besök i mån av plats och gästen kan ej vara kursgäst.