Kalender

Håll dig uppdaterad om kommande kurser och händelser hos oss. Följ denna länk till vår Facebooksida eller spana in lokalt på visitdalarna.se

6-10 september Skogsträdgårds odling i praktiken

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen. Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Kursen är ett-årig och drivs genom Färnebo Folkhögskola.

20-24 september Permakulturdesignkurs

Permakultur är en verktygslåda av lösningar för att leva på ett sätt som värnar om jordens ekosystem, människans livskvalitet och om en rättvis fördelning av resurser. Kursen går igenom permakulturens teori och filosofi och hur de kan användas i praktiken för hållbar omställning. Ettårig kurs som drivs av Färnebo Folkhögskola. Ansök nu https://farnebo.se/kurser/permakulturdesign/

8-11 oktober Ekopsykologi

Jorden är själens hem. Ettårig utbildning i ekopsykologi

Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

Anmälan och mer info http://www.lodyn.se/jorden-ar-sjalens-hem-ettarig-utbildning-i-ekopsykologi/

23-24 oktober Naturnära skogsbruk

Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen naturnära! Skogen är fantastisk. Från den kan vi få virke, rekreation, koldioxidinbindning, jakt, skönhetsupplevelser, svamp och bär. Vi behöver bruka skogen och med kalhyggesfritt skogsbruk kan vi ta del av alla dess värden – hela tiden. Att bruka sin skog naturnära innebär att man inte markbereder, röjer minimalt och endast plockhugger eller hugger små luckor. Skogen får utvecklas och åldras mer naturligt och när träden själva får avgöra…

Anmälan genom denna länk https://forms.gle/rHwYcAvnfx1nGWkb7

30-31 oktober

Clown workshop

Under två heldagar kommer vi tillsammans att testa på lekar och övningar som lockar fram din inre clown, inspirerat av clownpedagogen Mario Gonzalez metoder som kommer från Commedia dell’arten.

Du kommer att få testa på några enkla och konkreta verktyg för scennärvaro, samspel och improvisation där du duger precis som du är, hur svårt det än är att acceptera Utifrån detta jobbar vi fram var och ens clownfigur och låter de möta varandra och publiken i olika improvisationsformer.

Inga förkunskaper krävs, men ett visst mod och en villighet att stå inför andra på en scen behövs.

Ledare clownpedagogen Andréa Arlid. Andréa är verksam som clown, skådespelare och pedagog och har studerat clownteknik för olika pedagoger till och från under de senaste 7-8 åren.

Samarrangemang med NBV Kostnad 1000 kr . Anmälan senast den 11/10 via följande länk https://www.nbv.se/regioner/mitt/arrangemang-och-studiecirklar/workshop-prova-pa-clown/?fbclid=IwAR2MxUMC0eLW6hdSZw6ClCmiHdOnnqaN2x3tHQxCh5GXIVBR4cr697Z7UCc

12-14 november Vildkvinnan retreat