Kalender

Håll dig uppdaterad om kommande kurser och händelser hos oss. Följ denna länk till vår Facebooksida eller spana in lokalt på visitdalarna.se

18-22 augusti Vipassana retreat

Den här kursen passar sig för dig som vill fördjupa dig i dig själv och ditt liv och som vill förändra din tillvaro till det bättre. Den lämpar sig också för dig som har svårt att släppa det förgångna eller oro för framtiden, och som istället vill se möjligheterna i livet här och nu med mera acceptans.

Kursen är mycket krävande, både fysiskt och mentalt, och du kommer att få möta delar av dig själv som du tidigare inte orkat titta på. Du kommer att öva på att ta dig igenom och förbi det som är svårt, för att bli fri från det, snarare än att återuppleva det om och om igen.


6-10 september Skogsträdgårds odling i praktiken

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen. Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Kursen är ett-årig och drivs genom Färnebo Folkhögskola.

20-24 september Permakulturdesignkurs

Permakultur är en verktygslåda av lösningar för att leva på ett sätt som värnar om jordens ekosystem, människans livskvalitet och om en rättvis fördelning av resurser. Kursen går igenom permakulturens teori och filosofi och hur de kan användas i praktiken för hållbar omställning. Ettårig kurs som drivs av Färnebo Folkhögskola. Ansök nu https://farnebo.se/kurser/permakulturdesign/

8-11 oktober Ekopsykologi

Jorden är själens hem. Ettårig utbildning i ekopsykologi

Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i omställningen till ett hållbart samhälle.

Anmälan och mer info http://www.lodyn.se/jorden-ar-sjalens-hem-ettarig-utbildning-i-ekopsykologi/

23-24 oktober Naturnära skogsbruk

Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen naturnära! Skogen är fantastisk. Från den kan vi få virke, rekreation, koldioxidinbindning, jakt, skönhetsupplevelser, svamp och bär. Vi behöver bruka skogen och med kalhyggesfritt skogsbruk kan vi ta del av alla dess värden – hela tiden. Att bruka sin skog naturnära innebär att man inte markbereder, röjer minimalt och endast plockhugger eller hugger små luckor. Skogen får utvecklas och åldras mer naturligt och när träden själva får avgöra…

Anmälan genom denna länk https://forms.gle/rHwYcAvnfx1nGWkb7

12-14 november Vildkvinnan retreat