Historik

Året var 1984

I februari 1984 bildas Stiftelsen Stjärnsund, på initiativ av Eva Johansson och Roald Pettersen med målsättning att skapa ”ett Nordiskt Center i Findhorns anda” i Stjärnsund.

Findhorn Foundation i Scotland, startades 1962 av Eileen och Peter Caddy och Dorothy MacLean. ”Findhorn är ett centrum för helhetssyn och andlig och personlig utveckling och utgår från varje människas förmåga att upptäcka och utveckla sina egna möjligheter och andliga kvaliteter i sitt dagliga liv”.

Den 19 maj 1984 blev startdatum för verksamheten. Då flyttade en pionjärgrupp på 14 vuxna och 9 barn till Stjärnsund med intentionen att leva och bo i Stjärnsund. De kom att bilda en kärngrupp för att verka i enlighet med Stiftelsen Stjärnsunds ändamålsparagraf:

  • Att genom inre kraft skapa en miljö för kärleksfull och fredlig samvaro

  • Att skapa förutsättningar för en personlig andlig utveckling oavsett livssyns bakgrund

  • Att genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring helhetsutveckling och den nya tidsåldern

  • Att genom olika former av skapande verksamhet bidra till individens utveckling

  • Att odla naturenligt med kärlek och omtanke

  • Att arbeta för en natur och resursbevarande framtid

  • Att bygga upp småindustriell verksamhet i en livsvänlig miljö, avpassad för ett småskaligt framtidssamhälle

  • Att samverka med lokalbefolkningen och andra organisationer samt lokala och regionala myndigheter

För att kunna verka som ett community med den intentionen blev grundpelarna i verksamheten att arbeta gemensamt i grupper, laga mat och äta tillsammans, meditera tillsammans, ha sharings och fatta beslut enligt konsensus där alla var delaktiga. Kärngruppens medlemmar gör ett commitment att verka tillsammans och arbeta ideellt för Stiftelsen under en uppbyggnadsfas på 5 år.

Stiftelsen Stjärnsund köpte de fem gamla arbetarbostäderna Nybohusen 1-5 av Hedemora Kommun för att använda som bostäder för kärngruppens medlemmar. Husen var i mycket dåligt skick och de första åren gjordes omfattande renoveringar, installering av kök och toaletter, indragning av vatten och avlopp.

Fridhem, en stor rödmålad träbyggnad, uppförd runt 1890 och belägen mitt emot kyrkan, köptes in för att användas till kursgård och till den gemensamma verksamheten. Byggnaden byggdes om för att rymma gästrum, kurslokaler, storkök, kontor, familjerum, healingrum och meditationsrum.

Marken bakom Fridhem, längs med Nybohusen, arrenderas av kommunen på långtidskontrakt med avsikt att odla naturenligt för självhushållning.

Flera företag startades inom ramen för Stiftelsen Stjärnsund, däribland Stjärnsundsbordet, Regnbågsförlaget och Stjärndistribution.


1990-talet

När pionjärgruppen inom Stiftelsen Stjärnsund flyttade till Stjärnsund medförde det stora förändringar för Stjärnsund och dess invånare. De första tio åren kom en stadig ström med nya människor till Fridhem och Stjärnsund. Många stannade långa perioder och deltog i verksamheten. Flera unga familjer flyttade in till bruket.

Stjärnsund upplevde under slutet av 80-talet och början av 90-talet en baby boom och 20 barn föddes inom ”Stjärnsundsgruppen” och ytterligare ca 40 barn flyttade hit med sina föräldrar. Stjärnsunds invånarantal hade nu ökat med nästan 100 personer

Stiftelsen Stjärnsund är nu ett center för personlig och andlig utveckling och förverkligandet av en helhetssyn. Verksamheten bedrivs mestadels ideellt och är fristående och obunden av politiska och religiösa organisationer. Det finns ingen ledare, vaken andligt eller världsligt utan all verksamhet sker i samverkan och genom personliga åtaganden. Stiftelsen Stjärnsund erbjuder människor delaktighet i ett sammanhang med andra likasinnade människor. Detta har kunnat göras genom deltagande i den dagliga verksamheten med gemensamma måltider, studier, meditation, arbete, möten och samvaro i en kärleksfull miljö.

” - Det var del av en vändpunkt i mitt liv att vara med att bygga upp Stiftelsen Stjärnsund. Det kändes djupt meningsfullt att praktiskt arbeta för att förankra den andliga vissheten om att vi som mänsklighet är ett och att ha en möjlighet att beröra andra människors liv. Att tillsammans vara del av den levande kraftvåg för hopp och kärlek som finns i världen” säger Lucie Minne, en av medlemmarna i kärngruppen.

2000-talet börjar

När Stiftelsen fyllde 15 år hade man satt som gemensamt mål att engagera mer människor i Fridhems verksamhet. Aktionsplanen kallad Förändringens vindar kom med många nya initiativ. En ny framtidsvision skapades.

Intensiv verksamhet pågick. Man ville satsa på Kultur, Turism och Rekreation. ”Stjärnsunds friskvårdscenter – vandrarhem – Ateljéer och verkstäder” skulle skapas. Personal anställdes att sköta både restaurangen, ekoskafferiet och kontoret.
Den ekonomiska krisen blev ett faktum och Stiftelsen räddades denna gång genom att tre av våra Nybo hus såldes samtidigt med att Stjärndistribution övergick i privat ägo.

Feng shui blev populärt och under 10 år ordnades utbildningar i Feng shui och hela Fridhem och trädgården blev fengshuiad i färg och form.

Men det var väldigt få som engagerade sig i Fridhems verksamhet bara några få ville fortfarande bidra helt ideellt till verksamheten. Kvällsaktiviteterna var fortfarande många och Fridhem användes som ett Öppet Hus. Luncherna på Fridhem bidrog till att gemenskapen fanns kvar. När ingen längre ville ta hand om verksamheten fick den till slut arrenderas ut. Fridhem var inte längre ett Öppet hus på samma sätt som det varit tidigare. Det var inte lätt för alla gamla Fridhems vänner, som var vana att komma och gå som de ville på Fridhem, att förstå att verksamheten nu var i privat regi. Men gemenskapen bland fridhemsvännerna fanns kvar. Vi möttes i trädgården i dans och glädje, och i matsalen blev arrendet en länk ut till bruket.

Efter 20 års verksamhet kan man säga att Stiftelsen Stjärnsund lyckats med att integrera sin verksamhet i bygden och var accepterad av de flesta av den gamla bruks befolkningen.
”Integreringsprocessen har handlat om ett givande och ett tagande och en kärlek till Stjärnsund”, säger Eva J.

Vi lever vidare

När det mest fruktansvärda händer i ett så litet samhälle som Stjärnsund så förenas människor. Alla vill hjälpas åt. På Englas gravsten står det ”Engla som förenar våra hjärtan”. Aldrig tidigare hade vi känt en sådan samhörighet med alla i Stjärnsund. Det var som att alla tidigare murar och konflikter var rivna både bland Fridhems vännerna och även gentemot den gamla bruks befolkningen. Vi såg varandra i ögonen och med nya ögon. Det var ett stort offer Engla gjorde till Stjärnsund.

På Fridhem fick verksamheten en ny vändning, arrendet upphörde. Återigen träffades de som ville och kunde och bidrog med sin ideella arbetskraft. De flesta kände ett starkt behov av närhet och gemenskap. Arbetssättet, liknande det som var när vi startade, var tillbaka. Nu började vi om igen, men utan att förkasta det gamla. Vi ville ta vara på det som varit och visa tacksamhet och ödmjukhet inför allt som skapats genom alla medlemmarna i Stiftelsen Stjärnsund genom åren. Vi tog på nytt fram Ändamålsparagrafen, läste den på morgnarna för att påminna oss om vårt syfte och för att se hur den passade för oss idag.

Vi firade 25- års jubileum med över 100 personer, nästan alla gamla medlemmar kom. Kurserna och vandrarhemmet var i full gång. Ekoskafferiet och Gallerigruppen var aktiva. Trädgården blomstrade. Mansgrupp och kvinnogrupp hade kommit igång. Ju längre tiden gick desto mera kvälls aktiviteter blev det på Fridhem med sång och dans.

Däremot minskade aktiviteten på dagarna, de olika arbetsgrupperna var självgående. Nu var det en stadig grupp av gamla och nygamla, som såg till att verksamheten upprätthölls. Verksamheten fungerade, som av sig självt, med hjälp av trogna medarbetare men som inte var så unga längre. Vi längtade och väntade efter den nya generationen att ta vid.

Vår första arbetande gäst, på många år, kommer. En engagerande livsnjutare med långt rasta hår, inspirerar oss med sin närvaro. Det var början på den yngre generationens ankomst

Förändringen kom 2014

Ungdomar, inspirerade av Permakultur, flyttar in i våra Nybo hus. Ett EU-projekt för Permakultur startar och aktivisterna för med sig en ny livsstil. Hållbar utveckling, kretslopp,solenergi, återbruk, odlingar, mångfalds trädgård, woofare och nya kurser. Mycket liknar tankarna från 80-talet. Men det är som att de unga redan självklart har det som vi fått lära oss.

30 år har gått och Community andan börjar komma tillbaka. Styrelsen använder sig av Sociokrati som beslutsform. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och förvaltar fastigheterna. Att få igång självstyrande grupper, med egen beslutanderätt och egen budget, blev en av de viktigaste uppgifterna. Att återigen använda redskapen från Findhorn. Vi samlas åter på Fridhem varje måndagmorgon, drar Änglakort för veckan och har en må runda. Vi arbetar tillsammans, lagar lunch och äter tillsammans. Vi blir fler och fler. Flera barn, som föddes i Nybohusen på 80-talet, är nu vuxna och har flyttat tillbaka till Stjärnsund . Second generation är här. Permakultur aktivister tar hand om vår trädgård tillsammans med volontärer. Odlingarna får nya former, en mångfalds trädgård växer fram. Sakta men säkert tar de nya del av historien och delar på ansvaret.

Nu kommer arbetsviljan från hjärtat, ingen känner sig tvungen. Glädjen och Kärleken finns här. Unga och gamla arbetar tillsammans igen.

Vill du veta mera

Dokumentation om Stiftelsen Stjärnsunds verksamhet 1984-2014, 195 A4 sidor med många bilder i svart/vitt. Kan beställas genom info@ekofengshui.se

och så här har vi det idag

Vi är en grupp på ungefär 15-20 personer i olika åldrar som lever och verkar tillsammans runt Fridhem. Har vi någon gemensam vision? Nej det har vi nog inte, men vi vill nog alla leva ett enkelt liv i harmoni med naturen och vi söker hitta hem till oss själva på olika vägar. Just nu är vi i en omstruktureringsfas och det pågår stora renoveringar i byggnaden som gör att vi har en begränsad verksamhet och inga möjligheter att välkomna nya långtidsboende.
Men vi har fortfarande regelbundna aktiviteter som dans, yoga, och qi gong. Några av oss har dedikerat sig till att vara i styrelsen, ta hand om kurser och vandrarhem samt ser till att trädgården blomstrar. Några utvecklar sina privata företag som behandlingar, naturvandringar, ätliga vilda växter och matlagning mm.
Vi träffas tillsammans en dag i veckan för att dela med oss hur vi har det och vad som är på gång under veckan, sen tar vi hand om Fridhem, städar och pysslar. Den som vill lagar mat och vi äter tillsammans.
Men framförallt så ses vi tillsammans, diskuterar, planerar, lagar mat, tar hand om varandra, träffas framför brasan eller vid eldstaden vid uteköket, ibland med trummor och sång, ibland i meditativ stillhet framför elden. Och några av oss tar ett dopp i Grycken året om.
Hör gärna av dig till oss om du vill dela vår gemenskap i framtiden